być pod tlenem


być pod tlenem
być pod tlenem {{/stl_13}}{{stl_7}}'o chorym: oddychać przy użyciu aparatu tlenowego, korzystać z aparatu tlenowego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jest w bardzo złym stanie, od kilku dni jest pod tlenem. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • tlen — m IV, D. u, Ms. tlennie, blm «(O) pierwiastek chemiczny z grupy tlenowców, najbardziej rozpowszechniony w przyrodzie, liczba atomowa 8, gaz bezbarwny, bezwonny, występujący w stanie wolnym w powietrzu, niezbędny do oddychania dla większości… …   Słownik języka polskiego

  • tlen — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. tlennie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} najpospolitszy w przyrodzie pierwiastek chemiczny, gaz w stanie wolnym występujący w powietrzu, niezbędny do oddychania i podtrzymywania palenia, bardzo aktywny chemicznie; …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gaz — m IV, D. u, Ms. gazzie 1. lm M. y chem. fiz. «ciało lotne, substancja nie mająca własnego kształtu ani objętości, wykazująca zdolność do samorzutnego rozprężania się, poniżej pewnej temperatury, zwanej krytyczną, przechodząca w stan ciekły; jeden …   Słownik języka polskiego